De verschillende vormen fysiotherapie bij Praktijk Boekhout

Bekkenbodemtherapie

Navigeer naar:

Regionaal Complex Pijn Syndroom (Dystrofie)

Deze aandoening waarvan men de oorzaak niet goed kan duiden, wordt meestal veroorzaakt door een trauma, letsel, of operatie of andere medische ingreep. Er is sprake van een regionale ontaarding van de trofiek, of gebrek eraan, doordat in het centrale zenuwstelsel de regeling van de doorbloeding van de arm of been zodanig verandert dat er sprake is van een chronisch afgenomen doorbloeding in de gehele arm of been en niet alleen in het getroffen primaire gebied.

Symptomen zijn zwelling (oedeem), heftige pijn, bleke huid, zweten op de huid, en bij langer bestaan extra verharing op de huid. Eerst kan het huidgebied rood zijn, later juist intens bleek worden. Alle weefsels in het gebied worden hierdoor getroffen. De pijn kan zo heftig zijn dat de patiënt soms vraagt om amputatie, dan denkt men ervan af te komen. Niets is minder waar, omdat het probleem centraal wordt veroorzaakt.

Behandeling bij mij zal erop gericht zijn om trofiek te herstellen, oedeem binnen 2 maanden af te laten nemen, waardoor de pijn ook aanzienlijk zal verminderen. Zowel intensieve lasertherapie als manueel therapeutische mobilisaties zullen hierbij worden gebruikt.

Repetitive Strain Injury (RSI)

RSI is een aandoening die vaak door veelvuldig computergebruik wordt veroorzaakt. Bij Fysiotherapie Praktijk Boekhout wordt deze aandoening met u in kaart gebracht. U wordt aangeleerd om RSI preventieve handelingen te gebruiken, ergonomische aanpassingen toe te gaan passen. Tevens worden met massagetechnieken, triggerpoint therapie en hulpmiddelen uw pijn geëlimineerd.

Neem pauzes
Uit onderzoek is gebleken dat het niet houden van voldoende pauzes tijdens computergebruik en ander werk - waardoor de betrokken spiergroepen onder continue spanning worden gehouden - de voornaamste oorzaak van deze klachten te zijn. Het veranderen van leefstijl en werkstijl is onderdeel van effectieve therapie. Uw medewerking is hierbij noodzakelijk voor het behalen en vasthouden van succes.

Bekkenpijn, rugpijn (scholing) en nekpijn (scholing)

Zowel tijdens de zwangerschap ontstane bekkenpijn als de veel voorkomende rug- en nekpijnklachten die niet horen bij een aandoening, worden veroorzaakt door een tekort schieten van die spiergroepen die verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van bekken, rug en nek.

De controle terug
Fysiotherapie Praktijk Boekhout is getraind in het Spine & Joint Centrum te Rotterdam om via speciale oefentherapie uw dwarse buikspieren en assisterende stabiliserende spiergroepen te trainen met u, zodat u zelf weer controle terug krijgt over uw bekken, rug of nek. In bijna alle voorkomende gevallen van aspecifieke pijn in deze gebieden blijkt dat deze spiergroepen niet of inefficiënt gebruikt worden. Dit is niet te ondervangen met fitness, omdat deze vooral de bewegende musculatuur traint en de klachten daardoor niet afnemen.

Daar waar sprake is van een duidelijk aanwezig anatomisch letsel, aan tussenwervelschijven (disci), botten (osteoporose) en artrose worden specifiek rugscholing van onder meer Mc.Kenzie u aangeleerd, of krijgt u houding en bewegingsadviezen die u nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.

Bekkenbodem klachten: incontinentie/pijn bij het vrijen (dyspareunie)/verzakkingsklachten

Zowel de gespannen bekkenbodem als de slappe bekkenbodem kunnen hele vervelende klachten voor u veroorzaken. Incontinentieklachten tijdens sport, hoesten, niezen, of veelvuldig plassen of gewoon urine of faeces verlies kunnen uw sociale leven ernstig verstoren.

Trainen
Door de bekkenbodem - die een spierplaat is - te trainen, zijn de meeste van deze klachten te verhelpen of te verminderen. U moet verwachten dat u enkele weken tot enkele maanden in training zult zijn en huiswerkoefeningen thuis moet gaan toepassen. De resultaten zijn vaak heel spectaculair. Ook na operaties en bestralingen kunnen allerlei klachten ontstaan. U kunt u laten onderzoeken door uw uroloog of gynaecoloog en u door laten verwijzen. Of direct contact met ons opnemen voor onderzoek en intake.

Oedeemtherapie en lymfdrainage

Wat is Lymfoedeem?
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn dit vocht af te voeren. De oorzaak hiervan is een beschadiging of afwezigheid van lymfevaten of een te grote productie van lymfevocht. Om lymfoedeem te begrijpen is het goed te weten hoe het lymfevaatstelsel werkt. Slagaders voeren bloed van het hart naar de weefsels en het meeste hiervan wordt via aders weer terug gevoerd naar het hart. Een deel van de bloedvloeistof (serum) treedt uit de kleinste bloedvaten en komt als lymfevocht terecht in de weefsels. Het lymfevocht wordt door de lymfevaten teruggevoerd naar een grote ader vlakbij het hart. De lymfevaten passeren hierbij vele lymfeklieren. In de lymfeklieren zitten veel witte bloedcellen, die eventuele ziekteverwekkers (bacteriën, schimmels et cetera) kunnen opruimen.

Hoe ontstaat Lymfoedeem?
In principe kan lymfoedeem ontstaan door elke beschadiging van lymfevaten en lymfeklieren. Als er dan ook nog extra veel lymfevocht wordt aangemaakt, door bijvoorbeeld zware lichamelijke inspanning, door invloeden van buitenaf, of door een infectie, dan wordt het moeilijk om dit af te voeren. Er bestaan twee soorten lymfoedeem: primair en secundair. Onderscheid hiertussen maken is van belang vanwege verschillen in behandelplan en toekomstverwachting.

Primair lymfoedeem
Soms kan het aangeboren zijn. Dit heet primair lymfoedeem. Vanaf de geboorte zijn er dan minder lymfevaten aanwezig of deze functioneren minder goed dan normaal. In de loop van het leven gaat er zwelling ontstaan in meestal de benen en soms ook in de armen. In de eerste jaren wordt de zwelling niet herkend als beginnend lymfoedeem. Zonder behandeling zal de zwelling na enige jaren niet meer verdwijnen en is het oedeem permanent aanwezig. Bij de lichte vormen ontstaat het pas tussen het 18e en 35e levensjaar. De uitgebreidere vormen ook vanaf jongere leeftijd.

Secundair lymfoedeem
Secundair lymfoedeem ontstaat door een beschadiging van de lymfevaten of klieren. Aan de armen of borstgebied na borstkanker operaties, met verwijdering van okselklieren. Ook na operaties of bestralingen in allerlei gebieden. Ook na trombose in een van de diepe aderen, langdurig bestaande spataderen of doorgemaakte infecties zoals wondroos.

Wat zijn de verschijnselen?
Klachten als zwelling, een vermoeid of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, beperkingen in de beweging, beperkingen in het dagelijks functioneren, huidafwijkingen en verhoogde kans op infecties. De huidafwijkingen bestaan aanvankelijk alleen uit een bleke verdikking en smetplekken in plooien, later kunnen wratachtige verhoorningen of zweertjes met lekkend lymfevocht ontstaan.

Wat is de behandeling van Lymfoedeem?
Voor de behandeling van lymfoedeem zijn er diverse mogelijkheden. Belangrijk is dat er een behandelplan wordt opgesteld, waarbij de diverse behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd. In de eerste fase van de behandeling wordt actief het vocht verdreven en wordt na iedere behandeling een strak verband aangelegd om het ontstaan van nieuw lymfoedeem te beperken. Belangrijk is dat er in de onderhoudsfase een goede controle is op de voortgang van de behandeling, zodat het verkregen resultaat wordt behouden.

 

  • Manuele lymfedrainage: door middel van speciale massagetechnieken worden de lymfebanen gestimuleerd om het vocht beter af te voeren.
  • Elastische kousen: wanneer het oedeem grotendeels is verdreven, is het dragen van een elastische kous noodzakelijk om het bereikte resultaat te behouden. Overdag moet deze therapeutische elastische kous worden gedragen. Het is altijd belangrijk ook te blijven bewegen met kous.

 

Waar moet ik op letten bij Lymfoedeem?
Wondjes: elk wondje is een open deur voor bacteriën en kan leiden tot infectie, met risico van toename van lymfoedeem. Wondjes moeten dus voorkomen worden.

Nagelverzorging: te lange, te korte of slecht geknipte nagels kunnen verwondingen en infecties veroorzaken. Gebruik nooit puntige scharen, kniptangen of metalen vijlen. Knip met een schaar met een ronde punt. En gebruik een kartonnen vijl.

Infectie: als er infectieverschijnselen optreden bij lymfoedeem (roodheid, warmte, zwelling, pijn en vooral de eerste keer hoge koorts), is het wenselijk snel een arts te raadplegen. Na een eerder doorgemaakte wondroos is het raadzaam om bij reizen naar het buitenland altijd een antibioticumkuur mee te nemen.

Triggerpoint Therapie

Wat zijn triggerpoints?
Triggerpoints veroorzaken hoofdpijn, pijn in nek en kaak, pijn in keel en gezicht, pijn in de onderrug, tennisarm en carpaaltunnel. Ze kunnen de bron zijn van pijn in gewrichten, zoals de schouder, pols, heup, knie en enkel, en worden vaak aangezien voor artritis, tendinitis, bursitis, en letsels aan banden.

Triggerpoints veroorzaken nog andere symptomen zoals duizeligheid, oorpijn, sinusitis, misselijkheid, maagzuur, hartritmestoornissen, pijn aan geslachtsdelen en gevoelloosheid in handen en voeten. Ook kan fibromyalgie zijn oorsprong hebben in triggerpoints.

Gelukkig veroorzaken de triggerpoints voorspelbare pijnpatronen. Met tiggerpoint therapie worden ze gedeactiveerd en kan er soms in korte tijd al verlichting ontstaan. Zelfs langdurig chronische klachten worden na behandelingen aanzienlijk verminderd.

De fysiologie van een triggerpoint
Het deel van een spiervezel dat de feitelijke contractie verzorgt wordt sarcomeer genoemd. Een triggerpoint bestaat uit vele sterk gestimuleerde sarcomeren die chemisch niet langer in staat zijn hun samengetrokken toestand op te heffen.

Triggerpoint therapie
Uw therapeut zal na onderzoek vaststellen om welke spiergroepen het gaat. Vaak blijkt ook de tegenovergestelde spiergroepen net zo actief erbij betrokken te zijn. Met manuele strijkingen worden de aangedane sarcomeren gemasseerd waardoor de lengte van de spier weer genormaliseerd wordt. U merkt dat de pijn verdwijnt, en direct een ontspanning optreedt in die spier dia al lange tijd gespannen stond. Het verdwijnen van de pijn als de ontstane bevrijding van zo’n spanningshaard werkt heel bevrijdend. Met cryotherapie (coldpacks met ijs) en rekkingen worden de ontstane ontspanning vastgehouden.

Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens met veel pijn in lopen en aktiviteiten (etalagebenen) –
artieel vaatlijden

Uw fysiotherapeut, de heer Danny Boekhout, zal u coachen en begeleiden om uw loopconditie te verbeteren zodat u beter met de pijn kan omgaan die uw ziekte, de slagaderverkalking heeft veroorzaakt. U kunt op zijn zorg en aandacht rekenen in deze strijd om uw loopafstand te verbeteren, zodat u weer beter kunt participeren in uw eigen omgeving. De loopbandtraining kan een begin zijn van een nieuw hoofdstuk uit uw leven, waar misschien meer dan alleen deze ziekte, aanbod zal kunnen komen. Andere aandoeningen als diabetis, hoge bloeddruk, en overgewicht worden mee behandeld door uw trainingsprogramma via deze loopband training. Het zal ook een start worden van veranderingen in uw persoonlijke leven. O.a. veranderingen in uw leefstijl zullen noodzakelijk zijn wilt u blijvend uw loopconditie verbeteren en die ook verbeterd te kunnen houden. U kunt rekenen op persoonlijke aandacht van uw fysiotherapeut zodat u uw gestelde doelen ook kunt behalen.

Handtherapie

Wat is handtherapie?
Uw hand, vingers en pols zitten ingewikkeld in elkaar. Botten, spieren, pezen en banden zorgen er samen voor dat u uw hand op eindeloos veel manieren kunt bewegen: met veel kracht of juist met ongelooflijke precisie. Uw hand is echter ook kwetsbaar. Door een ongeluk, overbelasting of door artrose kunt u allerlei klachten krijgen. Dit kan u ernstig belemmeren bij uw dagelijkse bezigheden.

Handtherapie houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en huid. Als handtherapeut verzorgt Fysiotherapie Praktijk Boekhout uw revalidatieproces na een operatie, letsel of na de gevolgen van een aandoening (onder meer CVA: herseninfarct met bloeding).

Belangrijk voor u om te weten is dat handtherapie vaak een langdurig en intensief traject is waarbij uw medewerking en inzet van groot belang is. Vooral in het begin is de behandelfrequentie hoog, omdat juist in die periode de meeste winst te behalen is.

Vooral na een operatie wordt er nauw samengewerkt met een ergotherapeut in verband met mogelijke spalken die uw hand beschermen en optimaal herstel bevorderen.

Navigeer naar:

Direct contact

Onze gegevens

Openingstijden

Maandag 07:00-21:00
Dinsdag 07:00-21:00
Woensdag 07:00-21:00
Donderdag 07:00-21:00
Vrijdag 07:00-21:00

Bij acute gevallen kunt u ook in het weekend worden behandeld.

Leven is bewegen

Repetitive Strain Injury
Fysiotherapie Praktijk Boekhout | Boerhaavestraat 54 | 2215 EW Voorhout (Teylingen) | T: 0252 220310 | E: info@fysiotherapieboekhout.nl
KvK-Nummer: 28103212 | Privacy policy | AVG


Site Powered by DTG