De prijzen van Fysiotherapie Praktijk Boekhout

Onze tarieven zijn:

 Zitting fysiotherapie (max. 30 min.)  34,50 euro
 Aanhuistoeslag  17,25 euro
 Inrichtingentoeslag  8,90 euro
 Toeslag buiten reguliere werktijden  17,70 euro (zaterdag/zondag/reguliere dagen na  21.00)
 Screening DTF  17,75 euro
 Intake en onderzoek na screening  53,40 euro
 Intake en onderzoek na verwijzing  53,40 euro
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medisch aanvraag  71,20 euro
 Lange zitting ivm. complexe en/of meervoudige zorgvragen  71,20 euro
 Bekken/Oedeem therapie/Psychosomatisch  53,40 euro
 Telefonische instructie/overleg (<15 min)  17,25 euro
 Verslagen voor advocatuur/verzekeraar  71,20 euro
 Niet nagekomen afspraak (afzegging tenminste 24 uur vooraf)  25,90 euro (75% zittingtarief)


Deze worden bij u in rekening gebracht in geval van restitutie of wanneer u niet voldoende verzekerd bent. Niet alle verzekeraars hebben alle prestatiebeschrijvingen van het CTG ook overgenomen, en daarom worden sommige zaken door hen niet vergoed.

Veranderingen in 2018 en nieuwe tarievenlijst

In 2006 is er veel veranderd. In de zorg heeft de minister van VWS nieuwe wetgeving ingevoerd. Hierdoor zijn de verschillen tussen ziekenfonds en particulier opgeheven, en heeft iedereen een basispakket. In dit basispakket is alleen verzekerd de fysiotherapeutische zorg voor onder de 18 j.  en de fysiotherapie voor een gelimiteerde lijst van chronische aandoeningen die door het ministerie van WVC is samengesteld waarvoor men langduriger fysiotherapie mag krijgen.

In 2012 zijn er verder nog 3 aandoeningen geschrapt van deze lijst, nl. alle reumatische aandoeningen, osteoporose en alle revalidatie na hartchirurgie of hartfalen. In 2018 heeft het kabinet besloten om de heup en knie artrose weer in de basis op te nemen voor 12 behandelingen, de claudicatio intermittens (etalagebenen) voor 37 en incontinentie voor 9 uit de basisverzekering.

Alle andere fysiotherapeutische zorg is niet verzekerd in het basispakket, maar alleen via aanvullende verzekeringen. Het is dus in uw belang om goed uw aanvullende verzekeringen te regelen, zodat uw fysiotherapie in de mate en frequentie die u nodig heeft ook vergoed zal worden.

Tevens werd fysiotherapie vanaf 1 januari 2006 voor iedereen direct toegankelijk. De overheid heeft dit nu wettelijk mogelijk gemaakt. Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. CHECK VOOR ALLE ZEKERHEID UW ZORGVERZEKERING OF EN HOE DIT WORDT VERGOED. U mag aan het einde van het jaar overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar (diverse van hen hanteren geen risicoselectie).

In 2005 heeft de minister van VWS de WTG-express en de wet HOZ in laten gaan. Dit houdt in dat de beroepsgroep fysiotherapeuten niet meer van de overheid een maximum tarief opgelegd krijgen, maar dat wij zelf onze eigen tarieven mogen gaan bepalen.

De verzekeraars proberen d.m.v. contracten en overeenkomsten onze zorg in te kopen en bieden daarbij verschillende maximum tarieven aan. Zij willen via de overeenkomsten het aantal zittingen beperken die u bij ons gebruikt. Kijkt u goed naar uw aanvullende verzekering of er beperkingen in zijn opgenomen. Soms voor slechts een paar euro per maand meer kunt u zonder beperkingen naar uw fysiotherapeut gaan. Het loont de moeite u hiervan te vergewissen. Ga bij uw fysiotherapeut na welke beperkende maatregelen uw verzekeraar, in hun contract met hem, heeft afgesproken.

Door de nieuwe wetgeving is er geen verplichting meer voor ons fysiotherapeuten om een overeenkomst met verzekeraars aan te gaan. Enkele verzekeraars willen ook niet alle fysiotherapeuten contracteren. Wij mogen iedereen die verwezen wordt of die direct naar ons toekomt in behandeling nemen. Indien wij met uw verzekeraar geen overeenkomst zijn aangegaan dan krijgt u een rekening van ons die u vervolgens dient op te sturen naar uw verzekeraar. Indien u een naturapolis hebt afgesloten worden de behandelingen bij een NIET gecontracteerde fysiotherapeut grotendeels (75%) vergoed. Bij een restitutiepolis worden uw behandelingen volledig marktconform, d.w.z. zoals uw verzekeraar haar tarieven heeft bepaald, vergoed. Het loont om uw naturapolis om te zetten naar een restitutiepolis.

Onze tarieven zijn:

Zitting fysiotherapie (max. 30 min.)
32,20 euro

Aanhuistoeslag 16,10 euro

Inrichtingentoeslag 8,05 euro

Toeslag buiten reguliere werktijden
16,10 euro (zaterdag/zondag/reguliere dagen na 21.00)

Screening DTF 16,10 euro

Intake en onderzoek na screening
48,30 euro

Intake en onderzoek na verwijzing
48,30 euro

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medisch aanvraag
64,40 euro

Lange zitting in verband met complexe en/of meervoudige zorgvragen
64,40 euro

Bekken/oedeem therapie/pychosomatisch
48,80 euro

Telefonisch instructie/overleg (<15 min)
15,10 euro

Verslagen voor advocatuur/verzekeraar
64,40 euro

Niet nagekomen afspraak (afzegging tenminste 24 uur vooraf)

24,15 euro (75% zittingtarief)

Deze worden bij u in rekening gebracht in geval van restitutie of wanneer u niet voldoende verzekerd bent. Niet alle verzekeraars hebben alle prestatiebeschrijvingen van het CTG ook overgenomen, en daarom worden sommige zaken door hen niet vergoed.

Direct contact

Onze gegevens

Openingstijden

Maandag 07:00-21:00
Dinsdag 07:00-21:00
Woensdag 07:00-21:00
Donderdag 07:00-21:00
Vrijdag 07:00-21:00

Bij acute gevallen kunt u ook in het weekend worden behandeld.

Leven is bewegen

Repetitive Strain Injury
Dystrofie